Burak Çukurova - Vedat Bostancı | Rally di Roma Capitale 2020
zdroj: ACI Sport